Vážení priatelia a kolegovia poľovníci, vítame vás na portáli eREVIR.sk

Tento projekt elektronickej knihy návštev poľovného revíru je zameraný na zefektívnenie a zjednodušenie práce poľovníckych hospodárov, a pre radových poľovníkov má zacieľ uľahčiť a sprehľadniť evidenciu návštev a súvisiacich činností v poľovnom revíri.

Neváhajte sa s nami zapojiť do tohto ambiciózneho projektu. Registrácia aj používanie je ZADARMO!

Náš tím neustále intenzívne pracuje na zdokonaľovaní a rozširovaní služieb v tejto oblasti, pri čom spolupracujeme s uznávanými zástupcami odbornej poľovníckej verejnosti, ale aj aktívnymi užívateľmi. Preto uvítame všetky vaše návrhy, podnety a pripomienky. Ktoré nám môžu pomôcť tento projekt zatraktívniť pre všetkých užívateľov a posunúť na najvyššiu úroveň.

Vaše návrhy a pripomienky nám prosím zasielajte emailom na adresu info@erevir.sk. Všetkým vašim podnetom sa budeme osobitne venovať a podľa možnosti zapracovávať do projektu.

Pre tých najaktívnejších prispievateľov poskytneme rôzne odmeny.